Terminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Terminy eliminacji

I stopień

(szkolny)

II stopień

(rejonowy)

III stopień

(wojewódzki)

1.

Język

polski

13.10.2020 r.

godz.14:00

 22.02.2021 r.

godz.14:00

08.04.2021 r.

godz.12:00

2.

Język angielski

15.10.2020 r.

godz.14:00

16.02.2021 r.

godz.14:00

30.03.2021 r.

godz.12:00

3.

 

Język niemiecki

22.10.2020 r.

godz.14:00

08.03.2021 r.

godz.14:00

15.04.2021 r.

godz.12:00

4.

Historia

23.10.2020 r.

godz.14:00

19.02.2021 r.

godz.14:00

19.03.2021 r.

godz.12:00

5.

Biologia

do 29.01.2021 r.

02.03.2021 r.

godz.14:00

13.04.2021 r.

godz.12:00

6.

Geografia

16.10.2020 r.

godz.14:00

26.02.2021 r.

godz.14:00

09.04.2021 r.

godz.12:00

7.

Matematyka

20.10.2020 r.

godz.14:00

23.02.2021 r.

godz.14:00

26.03.2021 r.

godz.12:00

8.

Fizyka

21.10.2020 r.

godz.14:00

17.02.2021 r.

godz.14:00

31.03.2021 r.

godz.12:00

9.

Chemia

do 29.01.2021 r.

15.02.2021 r.

godz.14:00

29.03.2021 r.

godz.12:00

10.

Informatyka

do 29.01.2021 r.

01.03.2021 r.

godz.14:00

12.04.2021 r.

godz.12:00