2022-11-statut-GSA.pdf
2022-11-statut-GASP.pdf
WZO GASP
Regulamin opłat i zniżek 2023 09 01
Regulamin_stypendialny_GSA_2021-10.pdf
pobyt_ucznia_w_szkole
kryteria-oceny-z-zachowania
stroj_szkolny
wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej
REGULAMIN UŻYTKOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W GASP
biblioteka GASP
program profilaktyczno-wychowawczy_GFO_ 23_24