Uczniowie trzech klas VIII uzyskali w roku szkolnym 2019/2020 świetny wynik z egzaminu ósmoklasisty. Nasi uczniowie otrzymali 83% z języka polskiego, 92% z matematyki (przy średniej województwa 46%!) oraz 96% z języka angielskiego. Wyniki GASP egzaminu ósmoklasisty to najwyższy wynik w województwie pomorskim! Wszystkim ósmoklasistom oraz nauczycielom przygotowującym ich do pierwszego egzaminu zewnętrznego serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Dorota Mosiewicz (13.08.2020)